Ấu Trùng Tinh Nghịch (2015) – Larva

Hai chú ấu trùng tò mò dành cả ngày điều tra những vật thần thánh lọt qua nắp cống, rơi xuống thế giới ngầm của bọn chúng.