Avengers: Đế Chế Ultron (2015) – Avengers: Age of Ultron

Đội Avengers săn lùng tàn dư HYDRA và thu giữ cây trượng Loki, bên trong là Viên đá Tâm trí.

 94