Ba Ngàn Năm Khát Vọng (2022) – Three Thousand Years of Longing

Một học giả cô đơn, trong một chuyến đi đến Istanbul, phát hiện ra một Djinn, người đưa ra ba điều ước của cô để đổi lấy sự tự do của anh ta.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT