Bác Sĩ Trại Giam (2019) – Dr. Prisoner (Doctor Prisoner / Dakteo Peurizeuneo / 닥터 프리즈너)

Sau khi sự nghiệp bị những kẻ giàu có hủy hoại, vị bác sĩ nhận làm việc tại một nhà tù để trả thù những kẻ quyền lực đến mức luật pháp chẳng thể động đến.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT