Bác Sĩ Vô Danh (2013) – Doctor Who -The Day of the Doctor (50th Anniversary Special)

Vào năm 2013, một thứ gì đó khủng khiếp đang thức tỉnh trong Phòng trưng bày Quốc gia ở London; năm 1562, một âm mưu giết người đang diễn ra ở nước Anh thời Elizabeth; và một nơi nào đó trong không gian, một trận chiến cổ xưa đi đến hồi kết tàn khốc.