Bạch Xà 2: Thanh Xà Kiếp Khởi (2021) – White Snake 2: The Tribulation of the Green Snake

Trong khi cố gắng cứu tỷ tỷ khỏi nanh vuốt của Pháp Hải, Tiểu Thanh rơi vào một tòa thành đáng sợ và gặp một người đàn ông bí ẩn không nhớ được quá khứ của mình.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT