Bản Cam Kết (2013) – Commitment

Sau khi đảm nhận nhiệm vụ làm gián điệp để giải thoát em gái khỏi trại lao động, 1 thanh niên 19 tuổi ở Triều Tiên bị chính phủ của mình săn đuổi.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT