Bản Năng Sinh Tồn (2011) – The Grey

Sau khi máy bay của họ gặp nạn ở Alaska, sáu công nhân dầu mỏ được một thợ săn lành nghề dẫn dắt để sống sót, nhưng một bầy sói tàn nhẫn ám ảnh từng bước đi của họ.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT