Bản Sắc Anh Hùng (1986) – A Better Tomorrow (Ying hung boon sik / 英雄本色)

Vốn ở 2 đầu chiến tuyến luật pháp, thế giới của 2 anh em giao thoa khi bố của họ bị sát hại và lòng trung thành của cả 2 bị thử thách.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT