Bằng Chứng Thép 5 (2022) – Forensic Heroes V

Tác phẩm được khen xây dựng nhiều vụ án hấp dẫn hơn so với 4 phần trước đây. Giữ truyền thống của thương hiệu, phim khai thác màn bắt tay của ba đội ngũ cảnh sát – pháp chứng – pháp y trong điều tra án.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT