Báo Động Bangkog (2021) – Bangkok Breaking

Đang chật vật kiếm sống ở Bangkok, 1 người đàn ông tham gia dịch vụ cứu hộ khẩn cấp và nhận ra mình phải làm sáng tỏ 1 âm mưu có quy mô toàn thành phố.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT