Báo Thù (2024) – Monkey Man

Câu chuyện xoay quanh một người đàn ông Ấn Độ có biệt tài võ thuật cao cường, người trở về quê nhà Mumbai để tìm kiếm sự báo thù và công bằng cho gia đình và cộng đồng của mình.