Bảy Võ Sĩ Đạo (1954) – Seven Samurai (Shichinin no samurai)

Những người nông dân từ một ngôi làng bị bọn cướp bóc lột đã thuê một samurai kỳ cựu để bảo vệ, người này đã tập hợp sáu samurai khác tham gia cùng mình. Khi các samurai dạy nông dân cách tự vệ, ngôi làng bị tấn công bởi một đội quân cướp.