Biệt Đội Big Hero 6 (2014) – Big Hero 6

Một mối quan hệ đặc biệt phát triển giữa rô-bốt bơm hơi ngoại cỡ Baymax và thần đồng Hiro Hamada, người cùng với một nhóm bạn lập nhóm để thành lập một nhóm anh hùng công nghệ cao.