Biệt Đội Đánh Thuê (2010) – The Expendables

Một nhân viên CIA thuê một nhóm lính đánh thuê để loại bỏ một nhà độc tài Latin và một điệp viên CIA phản bội.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT