Biệt Đội Đánh Thuê (2010) – The Expendables

Một nhân viên CIA thuê một nhóm lính đánh thuê để loại bỏ một nhà độc tài Latin và một điệp viên CIA phản bội.