Biệt đội săn ma: Chuyển kiếp (2021) – Ghostbusters: Afterlife

Nội dung Ghostbusters: Afterlife diễn ra 32 năm sau Ghostbusters II (1989). Biệt đội săn ma nay đã tan rã chỉ còn Egon Spengler (Harold Ramis) là tiếp tục cuộc chiến với ma quỷ tại thị trấn Summerville, bang Oklahoma (Mỹ).