Biệt Đội Săn Ma: Kỷ Nguyên Băng Giá (2024) – Ghostbusters: Frozen Empire

Biệt Đội Săn Ma phải hợp sức để tiêu diệt một hồn ma tà ác và cứu Trái Đất khỏi thảm họa đóng băng.

Danh mục: , , Từ khóa: