Biệt đội siêu anh hùng 2: Đế chế Ultron (2015) – Avengers: Age of Ultron

Khi Tony Stark và Bruce Banner cố gắng bắt đầu một chương trình gìn giữ hòa bình không hoạt động có tên là Ultron, mọi thứ trở nên tồi tệ và nhiệm vụ của những anh hùng mạnh nhất Trái đất là phải ngăn chặn tên ác nhân Ultron thực hiện kế hoạch khủng khiếp của hắn.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT