Bộ Chiến Tranh Bất Lịch Sự (2024) – The Ministry of Ungentlemanly Warfare

Quân đội Anh tuyển mộ một nhóm binh sĩ nhỏ thiện chiến để tấn công quân Đức ở phía sau phòng tuyến của kẻ thù trong Thế chiến thứ hai.

Danh mục: , , Từ khóa: