Bố Già 2 (1974) – The Godfather 2

Phần hai của bộ 3 tác phẩm khám phá gốc gác của gia đình Corleone, lần theo hành trình đi từ Sicily đến cuộc đời tội phạm có tổ chức tại New York của Don Vito.

 309