Bố Già Học Việc (2015) – The Intern

Jules, 1 nhà khởi nghiệp thời trang lắm chiêu, đăng tin tìm 1 thực tập sinh có kinh nghiệm và bất ngờ nhận được hồi đáp từ Ben, 1 ông lão 70 tuổi góa vợ.

Danh mục: , Từ khóa: ,