Boong-ke (2022) – Bunker

Bị mắc kẹt trong một boong-ke trong Thế chiến I, một nhóm binh sĩ phải đối mặt với sự hiện diện vô duyên đang dần khiến họ trở nên chống đối lẫn nhau.