Bốt Hôn 3 (2021) – The Kissing Booth 3

Đó là mùa hè trước khi Elle Evans chuẩn bị vào đại học, và cô ấy có 1 quyết định lớn phải đưa ra.