Cá Mập Siêu Bạo Chúa 2 (2023) – Meg 2: The Trench

Một nhóm nghiên cứu gặp phải nhiều mối đe dọa khi khám phá độ sâu của đại dương, bao gồm cả hoạt động khai thác độc ác.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT