Các vị thần Ai Cập (2016) – Gods of Egypt

Sau khi mất quyền kiểm soát Ai Cập vào tay Thần Bóng Tối Set (vị thần giải thoát Hỗn Mang ra vùng đất), Thần Horus bắt tay với tên trộm phàm trần để cứu loài người.