Cẩm Nang Xanh (2018) – Green Book

Một bảo vệ người Mỹ gốc Ý thuộc tầng lớp lao động trở thành tài xế cho một nghệ sĩ piano cổ điển người Mỹ gốc Phi trong chuyến lưu diễn khắp các địa điểm ở Nam Mỹ những năm 1960.