Cảm Tình Viên (2024) – The Sympathizer

“Cảm Tình Viên (2024) là câu chuyện hồi hộp về một điệp viên hai mang gốc Việt, khám phá sâu sắc về lòng trung thành và bản sắc trong cuộc chiến tranh Việt Nam và cuộc sống lưu vong tại Mỹ.”