Căn Phòng Của Marvin (1996) – Marvin’s Room

Marvin, một người đàn ông bị đột quỵ 20 năm trước, không còn khả năng vận động và nằm liệt giường. Ông đã được chăm sóc bởi con gái Bessie của mình trong ngôi nhà của họ ở Florida, và bỏ qua cô con gái khác của ông, Lee, người đã chuyển đến Ohio với chồng 20 năm trước và chưa bao giờ liên lạc với gia đình.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT