Cậu Bé Hơi Nước (2004) – Steamboy

Phim lấy bối cảnh trong thời đại hơi nước vào thế kỷ 19 với các công nghệ khoa học kỹ thuật viễn tưởng vào thời kỳ đó.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT