Câu Chuyện Đồ Chơi 4 (2019) – Toy Story 4

Khi một món đồ chơi mới có tên “Forky” gia nhập nhóm của Woody, một chuyến đi trên đường cùng với những người bạn cũ và mới cho thấy thế giới có thể rộng lớn như thế nào đối với một món đồ chơi.