Câu Chuyện Khác Về Marilyn (2022) – Blonde

Bức chân dung hư cấu về Marilyn Monroe tái hiện đời tư đầy biến động và cái giá mà huyền thoại Hollywood này phải trả cho sự nổi tiếng.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT