Câu Chuyện Tội Phạm: Thanh Tra Ấn Độ (2021) – Crime Stories: India Detectives

Máy quay theo chân cảnh sát Bengaluru thực thi nhiệm vụ, mở ra góc nhìn hiếm có về những nghiệp vụ khó khăn và phức tạp trong quá trình điều tra bốn vụ trọng án.