Cha và Con và … (2015) – Big Father, Small Father and Other Stories

Vũ, một sinh viên nhiếp ảnh, đến đô thị rộng lớn của Sài Gòn và chuyển đến một khu ổ chuột, nơi anh gặp một loạt các nhân vật lập dị bao gồm Thắng, một thanh niên lôi cuốn, người đã thuyết phục Vũ thắt ống dẫn tinh để nhận tiền từ chính phủ.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT