Chân Tam Quốc Vô Song (2021) – Dynasty Warriors: Destiny of an Emperor

Lãnh chúa, chiến binh và chính khách tranh giành quyền lực tối thượng trong phim hư cấu dựa trên trò chơi ăn khách và “Romance of the Three Kingdoms”.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT