Chân Trời Tím (1971) – The Purple Horizon

Liên là một ca sĩ có phong cách gợi nhớ đến các ca sĩ “Đuốc” đầu thập niên 1930. Cô tuyệt vọng khao khát được thoát khỏi thế giới với Phi đến chân trời màu tím của họ.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT