Chàng Will Tốt Bụng (1997) – Good Will Hunting

Will Hunting, người gác cổng tại M.I.T., có năng khiếu toán học nhưng cần sự giúp đỡ của nhà tâm lý học để tìm ra hướng đi trong cuộc đời.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT