Chạy Đi Rồi Tính (2016) – Lost In Saigon

Khi gia đình nọ bỗng phải trốn chạy bọn trộm trang sức, một đặc vụ tự xưng vụng về bèn ra tay giải cứu họ. Nhưng chẳng biết là cứu hay hại đây!

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT