Chị Mười Ba: Ba Ngày Sinh Tử (2020) – 13rd Sister: Three Deadly Days

Kẽm Gai, đàn em cũ vừa ra tù của chị Mười Ba vướng vào một vụ giết người. Với thời hạn ba ngày, liệu chị Mười Ba có thể minh oan cho Kẽm Gai và cứu An Cư Nghĩa Đoàn khỏi mối đe doạ mới?