Chiếc Đũa Quyền Năng (2017) – Bright

Tại Los Angeles, nơi các loài đang xung đột với nhau, 1 chàng cảnh sát và anh bạn orc tìm thấy 1 vật thể quyền năng và bị cuốn vào cuộc chiến đã được tiên liệu trước.