Chiếc Sừng Dê (1972) – The Goat Horn (Kozijat rog)

Lấy bối cảnh trong thời kỳ thống trị của Thổ Nhĩ Kỳ, đó là một câu chuyện về sự báo thù. Một người chăn dê có vợ bị hãm hiếp và sau đó chết vì ngạt thở phải lên núi cho đến khi anh ta giết được từng kẻ hiếp dâm.