Chiến Dịch Overlord (2018) – Overlord

Một nhóm nhỏ lính Mỹ cảm thấy kinh hoàng đằng sau hàng ngũ kẻ thù vào đêm trước của D-Day.