Chiến dịch Sói sa mạc (2008) – The Hurt Locker

Trong Chiến tranh Iraq, một Trung sĩ gần đây được bổ nhiệm vào một đội phá bom của quân đội đã mâu thuẫn với các đồng đội của mình do cách xử lý công việc độc đoán của anh ta.