Chiến Hạm Thủ Lĩnh (2020) – Greyhound

Vài tháng sau khi Hoa Kỳ tham gia Thế chiến thứ hai, một chỉ huy Hải quân thiếu kinh nghiệm của Hoa Kỳ phải dẫn đầu một đoàn tàu vận tải của quân Đồng minh đang bị truy đuổi bởi bầy sói tàu ngầm Đức.