Chiến Hữu (2001) – Band of Brothers

Bộ phim Chiến Hữu (2001) – Band of Brothers là một câu chuyện hào hùng về lịch sử “Vàng” của quân đội Mỹ bên cạnh tình đồng đội của những người lính trong suốt câu chuyện.