Chiến Thuật Bóng – Tiền (2011) – Moneyball

“Chiến Thuật Bóng – Tiền” là một bộ phim thể thao đầy cảm hứng, kể về câu chuyện của một người dám thách thức những quy tắc cũ và tạo ra sự thay đổi trong một lĩnh vực đầy tính truyền thống.

Danh mục: , , , Từ khóa: