Chiến tranh giữa các vì sao: Tập II – Sự xâm lăng của người Vô tính (2002) – Star Wars: Episode II – Attack of the Clones

Mười năm sau lần gặp đầu tiên, Anakin Skywalker chia sẻ mối tình lãng mạn bị cấm đoán với Padmé Amidala, trong khi Obi-Wan Kenobi phát hiện ra một đội quân nhân bản bí mật được tạo ra cho Jedi.