Children of the Corn (2020)

Bộ phim mô tả các sự kiện dẫn đến và bao gồm cả vụ thảm sát người lớn ở một thị trấn nhỏ ở Nebraska bởi con cái của họ, sau khi sự vô trách nhiệm của người lớn làm hỏng mùa màng và tương lai của trẻ em.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT