Chôn Cất (2022) – Burial

Một nhóm nhỏ binh lính Nga có nhiệm vụ đưa hài cốt được phát hiện của Hitler về cho Stalin ở Moscow.