Chúa Tể Địa Ngục (2020) – Lucifer

Chán làm Chúa tể địa ngục, ác quỷ chuyển đến Los Angeles, mở 1 hộp đêm và kết giao với 1 thám tử điều tra án mạng.

 85