Chung cư có độc (2021) – Happiness

Cư dân của một tòa nhà cao tầng chiến đấu để sinh tồn khi một căn bệnh chết người bùng phát và biến người bị nhiễm bệnh thành thây ma khát máu.